Design kolminkertaistaa yrityksen arvon

Tuore amerikkalaistutkimus osoittaa muotoiluun panostaneiden yritysten arvon kasvaneen yli kolminkertaiseksi muihin yrityksiin nähden. Mittarina tutkimuksessa käytettiin yritysten Standard & Poor’s -indeksiä.

Tutkimusraportti listaa kahdeksan vaikutusta, jotka muotoilua hyödyntämällä voidaan saavuttaa niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä:

Wow-tekijä. Hyvä muotoilu tekee tuotteista ja palveluista niin esteettisesti kuin käyttökokemukseltaankin miellyttäviä. Samalla se luo arvoa ja sitouttaa käyttäjänsä.

Brändin ilmentäminen. Asiakkaiden kytkeytyminen yrityksen brändielementteihin vahvistuu, kun ne ilmentyvät kaikissa tuotteissa ja palveluissa.

Piilevien tarpeiden täyttäminen. Ihmisten tarpeiden, tekojen ja tunteiden tutkiminen ja ymmärtäminen mahdollistaa uudenlaisten ratkaisujen kehittämisen.

Parempi käyttäjäkokemus. Muotoilijat suunnittelevat tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät käyttäjien tarpeet sekä toiminta- että tunnetasolla. Kokonaisvaltainen suunnittelu kattaa tuote-, palvelu- ja käyttöliittymäsuunnittelun ja brändinhallinnan luoden saumattoman kokemuksen.

Strategian uudelleenajattelu. Luova Design Thinking -ajattelumalli tarjoaa uudenlaisia työkaluja liiketoiminnan ja ratkaisujen kehittämiseen.

Käyttöliittymät ja vuorovaikutus. Hyvin suunnitellut ohjelmisto- ja laitekäyttöliittymät tehostavat toimintaa, parantavat tuottavuutta, vähentävät turhautumista ja lisäävät tyytyväisyyttä.

Markkinoiden laajentaminen käyttäjäymmärryksen kautta. Käyttäjäkeskeisen muotoilun menetelmät mahdollistavat uusien asiakasryhmien tunteiden ja tarpeiden ymmärtämisen.

Kustannustehokkuus. Muotoilun avulla voidaan alentaa valmistuskustannuksia.

Raportissa todetaan, ettei yllä oleva kahdeksan kohdan lista ole kattava. Olennaista kuitenkin on kiistaton havainto siitä, että muotoilun avulla voidaan tuottaa huomattavaa, mitattavissa olevaa lisäarvoa.

Lue koko raportti täältä: What is the Real Value of Design?

Sami Pyörre / ED Design