Käyttäjäkokemus

Käyttäjäkokemus kattaa tuotteen tai palvelun tuottaman kokonaisvaltaisen elämyksen niin käytön aikana kuin sitä ennen ja sen jälkeenkin. Hyvä käyttäjäkokemus sitouttaa käyttäjänsä olemalla houkutteleva, esteettisesti miellyttävä tai hauska, mutta sillä on myös käytännöllisiä hyötyjä. Käyttäjäkokemuksiin liittyy nimittäin käsitteitä kuten käytettävyys, käyttökelpoisuus, sujuvuus ja turvallisuus – asioita, joilla on merkitystä toiminnan tehokkuuden ja virheettömyyden kannalta, ja jotka voivat joissain tapauksissa jopa estää onnettomuuksia tai säästää ihmishenkiä.

Hyvä käyttäjäkokemus suunnitellaan käyttäjälähtöisesti. Se edellyttää kaikkien käyttäjäryhmien tarpeiden ja toimintopolkujen järjestelmällistä selvittämistä. Selvitystyön ja suunnittelun kohteena ovat tyypillisesti tilat, laitteet ja ohjelmistot, mutta yhtä tärkeää on huomioida käyttäjien toimintopolut niiden käytön ulkopuolella. Keskeistä on suunnittelun kokonaisvaltaisuus ja palvelun abstraktien osien konkretisointi, jolloin syntyvä käyttäjäkokemus on yhtenäinen, johdonmukainen ja intuitiivinen.

Käytettävyys ja käyttäjäkokemus ovat tärkeitä jokaisessa projektissa. Siksi meillä ED Designilla käyttäjäkeskeinen suunnittelu on luonnollinen osa kaikkia suunnitteluprojekteja, on sitten kyseessä leikkaussali, kaivoskoneen ohjaamo, satamavalvomo, kylpyhuoneen vesikaluste tai vaikkapa autokoulun palvelupaletti.

”ED Designin kanssa tehdyissä projekteissa olen arvostanut tuloksellisuuden lisäksi erityisesti asiakaslähtöistä ja luontevaa vuorovaikutusta. Ideoita on tuotettu vaivattomasti yhdessä, ja avoimen toimintatyylin lisäksi työprosessi tulosten katselmoinnista niiden ja jatkokehittämisen on aina ollut nopea ja tehokas.”
(Juha Saarnio, COO, FinC Trade Platform)

ED Designin ilmainen palvelumuotoiluopas kertoo mitä palvelumuotoilu on, mitä sen hyödyntämisellä voidaan saavuttaa, ja miten palvelumuotoiluprojektin voi viedä menestyksekkäästi läpi.

Lataa ilmainen opas

Luomme tulevaisuutta muokkaavia palvelukokonaisuuksia.

Muotoilemme tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät käyttäjien tarpeet sekä toiminta- että tunnetasolla.

Suunnittelemme kokonaisvaltaisia käyttökokemuksia erilaisiin laitteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.

Protopajamme mahdollistaa osallistavan käyttäjäkeskeisen suunnittelun.

Referenssejä