Palvelumuotoilukoulutus

Koulutus

Palvelumuotoilun koulutuksemme räätälöidään asiakastarpeiden mukaisesti kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuvaksi.

Koulutuksen tuloksena syntyvä ymmärrys palvelumuotoilun eri menetelmistä auttaa asiantuntijoita ja koko organisaatiota  kehittämään toimintaansa pitkäjänteisesti entistä palvelevammaksi ja antaa toimivat työkalut oman toiminnan sisäiseen kehittämiseen.

Hyödynnämme koulutuksessa pitkällistä ja kattavaa osaamistamme eri toimialoilta. Jotta oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta ja käytännönläheistä, harjoitellaan koulutuksessa eri menetelmien käyttöä case-esimerkkien kautta.

”Halusimme joukolle UX-suunnittelijoita, projektipäälliköitä ja IT-konsulttejamme lisää tietoa palvelumuotoilun menetelmistä. ED Designin koulutus osui hyvin tarpeeseemme ja pääsimme koulutuspäivän aikana ryhmissä harjoittelemaan menetelmien soveltamista käytännössäkin. Kaikkiaan päivä oli oikein onnistunut ja antoisa.”
(Risto Pitkänen, Johtaja, Atostek Oy. Julkinen sektori ja IT-konsultointi)

ED Designin ilmainen palvelumuotoiluopas kertoo mitä palvelumuotoilu on, mitä sen hyödyntämisellä voidaan saavuttaa, ja miten palvelumuotoiluprojektin voi viedä menestyksekkäästi läpi.

Lataa ilmainen opas

Luomme tulevaisuutta muokkaavia palvelukokonaisuuksia.

Muotoilemme tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät käyttäjien tarpeet sekä toiminta- että tunnetasolla.

Suunnittelemme kokonaisvaltaisia käyttökokemuksia erilaisiin laitteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.

Protopajamme mahdollistaa osallistavan käyttäjäkeskeisen suunnittelun.

Referenssejä