Palvelumallit

Palvelumallit

Palvelumallilla tarkoitetaan asiakkaan tarpeisiin vastaavaa palveluorganisaation toimintamallia sisältäen toiminnan eri vaiheet ja niiden roolituksen.

Luomme nykyisistä ja ennakoiduista asiakastarpeista johdetut liiketoimintalähtöiset palvelumallit, palvelupolut ja asiakaslupaukset eri toimialoille ja eri käyttötarkoituksiin. Tavoitteemme on edistää asiakkaidemme tuotteistamista ja sujuvoittaa toimintaa niin organisaation sisällä kuin asiakkaiden suuntaan, jotta toiminta olisi tulevaisuudessa entistä tuloksellisempaa.

Työskentelemme sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoiden kanssa ja tuomme työhön mukaan rajat ylittävää koeteltua osaamista.

”Pirkanmaan työllisyyskokeilun tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia innovatiivisia palvelutuotteita ja siksi merkittävään rooliin nousee huolellinen tuotteistus. ED Design on auttanut minua ja tiimiäni tuotteistukseen perehtymisessä ja toteuttamisessa. Miellyttävän rauhallinen – mutta tehokas – tapa juoksuttaa esimerkiksi workshopeja ja tiimipäiviä on ehdottomasti suositeltavan arvoinen: mekin olemme päässeet hienosti liikkeelle tuotteistuksen ja palvelumuotoilun alueilla.”
(Petri Pekkola, Palvelupäällikkö. Tampereen kaupunki, Yritys- ja yrittäjyyspalvelut)

ED Designin ilmainen palvelumuotoiluopas kertoo mitä palvelumuotoilu on, mitä sen hyödyntämisellä voidaan saavuttaa, ja miten palvelumuotoiluprojektin voi viedä menestyksekkäästi läpi.

Lataa ilmainen opas

Luomme tulevaisuutta muokkaavia palvelukokonaisuuksia.

Muotoilemme tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät käyttäjien tarpeet sekä toiminta- että tunnetasolla.

Suunnittelemme kokonaisvaltaisia käyttökokemuksia erilaisiin laitteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.

Protopajamme mahdollistaa osallistavan käyttäjäkeskeisen suunnittelun.

Referenssejä