Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun keinoin. Tärkeä ero perinteiseen organisaatiolähtöiseen palvelujen kehittämiseen on asiakaskeskeisyyden korostaminen sekä sen myötä johdonmukaisen ja laadukkaan palvelukokemuksen tavoitteleminen. Palvelumuotoilun kokonaisvaltaisuus mahdollistaa sen soveltamisen palveluista ja palvelukokonaisuuksista aina yrityksen brändin, strategian ja liiketoimintamallien kehittämiseen asti.

Palvelumuotoilun kohteena ovat asiakaspolut. Ne koostuvat kontaktipisteistä, joiden välityksellä palvelun kanssa ollaan eri tavoin vuorovaikutuksessa, sekä pisteiden välillä tapahtuvista toisiinsa liittyvistä tapahtumaketjuista. Tyypillisiä kontaktipisteitä ovat käyttäjän kohtaamiset laitteiden, ohjelmistojen tai ihmisten kanssa. Keskeistä on palvelun kokonaisvaltainen suunnittelu ja palvelun abstraktien osien konkretisointi, jolloin käyttäjäkokemuksesta tulee yhtenäinen, johdonmukainen ja sujuva.

Palvelumuotoilu on käyttäjäkeskeistä. Suunnittelun lähtökohtana ovat palvelun käyttäjien tarpeet ja käyttäjät osallistetaan suunnitteluprosessiin. Palvelumuotoilussa palvelun käyttäjiä kutsutaan asiakkaiksi. Kuluttajille suunnattuja palveluja suunniteltaessa käsite on ilmeinen; ammattilaispalveluja suunniteltaessa asiakkaita voivat olla esimerkiksi prosessiteollisuuden laiteoperaattorit, vuoropäälliköt ja huoltohenkilökunta.

Koetellut menetelmämme – käyttäjäkeskeisyys, luova kehitystyö ja nopea prototypointi – mahdollistavat laajojen tuote- ja palvelukokonaisuuksien kokonaisvaltaisen kehittämisen.

Ota yhteyttä

ED Designin ilmainen palvelumuotoiluopas kertoo mitä palvelumuotoilu on, mitä sen hyödyntämisellä voidaan saavuttaa, ja miten palvelumuotoiluprojektin voi viedä menestyksekkäästi läpi.

Lataa ilmainen opas

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on avainasemassa onnistuneessa suunnittelussa.

Muotoilemme tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät käyttäjien tarpeet sekä toiminta- että tunnetasolla.

Suunnittelemme kokonaisvaltaisia käyttökokemuksia erilaisiin laitteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.

Protopajamme mahdollistaa osallistavan käyttäjäkeskeisen suunnittelun.

Referenssejä