Tilasuunnittelu

Tilasuunnittelu

Tilasuunnittelu on tilojen ja siihen kytkeytyvien palveluiden ja ratkaisujen, innovointia, kehittämistä ja suunnittelua erilaisin palvelumuotoilun keinoin.

Tilat suunnitellaan kolmen vaiheen kautta: Ensin suunnitellaan tilaa käyttävän organisaation toiminnan kannalta parasta mahdollista tulevaisuutta. Tämän jälkeen kartoitetaan, millaisia ratkaisuja, kuten toimintoja ja palveluita tarvitaan, jotta tulevaisuuteen päästään. Kolmannessa vaiheessa tuotetaan yhdessä käytännön tason ratkaisu tuleviksi tiloiksi mm. pienoismallityöskentelyn sekä erilaisten virtuaalisten keinojen avulla. Innostavan ja tehokkaan työn tuloksena syntyy käsikirja toiminnan ja tilojen kehittämiseksi, sekä alustava luonnos pohjakuvaksi. Projekti jatkuu tarvittaessa yksityiskohtaisiin arkkitehtikuviin tai sisustussuunnitteluun asti.

Työn kohteena voi olla esimerkiksi kampus, oppilaitos, kirjasto, teollinen tila tai konttori. Tilamuutos on mielentilamuutos, ja tilaratkaisun lisäksi tuloksena syntyy yhteinen tahto ja tavoite. Tällöin yhdessä aikaan saatua tulosta tarvitse erikseen jalkauttaa, vaan sitoutuminen tavoitteeseen, toimintaan ja palveluihin ja niiden perusteella yhdessä suunniteltuun tiloihin syntyy ja kasvaa luontevasti osana yhteistä matkaa. Osallistava prosessi lisää työtyytyväisyyttä sekä kasvattaa työyhteisön tehokkuutta ja hyvinvointia. Esimerkki edellisten periaatteita soveltaen toteutetusta tilasuunnittelun projektista löytyy osoitteesta www.amkilla.fi

Edellä kuvatun kokonaisratkaisun lisäksi suunnittelemme tiloja kevyemmän osallistamisen kautta,. Erityinen kohdealueemme tilojen suhteen on valvomosuunnittelu.

”Lapin yliopiston korkeakoulukirjaston tilasuunnittelun tavoitteet asetettiin riittävän korkealle ja suunnittelu vietiin läpi perusteellisesti, tehokkaasti ja sujuvasti.”
(Jukka Mäkelä, Vararehtori, Lapin yliopisto)

ED Design yhdisti voimansa ja kaupunki- ja tilasuunnittelun pioneeri Bcklight Oy:n kanssa 7.12.2017. Yhdistymisen myötä Bcklightiin vuosikymmenten aikana kertynyt osaaminen on nyt ED Designin asiakkaiden käytössä. Syntynyt ainutlaatuinen palvelukokonaisuus mahdollistaa modernien vuorovaikutteisten toimintaympäristöjen muotoilun ja suunnittelun aina yksittäisistä tuotteista kokonaisiin älykkäisiin kaupunkeihin asti. Bcklight Oy:n toimitusjohtaja, psykologi Juha Simola, siirtyi yhdistymisen myötä ED Designille kaupunkimuotoilusta vastaavaksi johtajaksi.

Ota yhteyttä

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on avainasemassa onnistuneessa suunnittelussa.

Muotoilemme tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät käyttäjien tarpeet sekä toiminta- että tunnetasolla.

Suunnittelemme kokonaisvaltaisia käyttökokemuksia erilaisiin laitteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.

Protopajamme mahdollistaa osallistavan käyttäjäkeskeisen suunnittelun.

Referenssejä