Valvomosuunnittelu

Digitalisaatio ja teollinen internet tarjoavat uusia mahdollisuuksia teollisuuden automatisointiin sekä prosessien optimointiin ja ennakoivaan ylläpitoon. Kehitys vähentää rutiinityöhön tarvittavan henkilöstön määrää tehtailla ja kentällä, mutta samalla se luo uudenlaisia etävalvontaan ja -ohjaukseen liittyviä tarpeita ja työtehtäviä. Vastaavaa kehitystä tapahtuu kulkuneuvojen muuttuessa autonomisiksi mm. merenkulussa, maataloudessa ja kaivosteollisuudessa.

Ympärivuorokautinen valvonta-, hallinta- ja komentotyö yleistyy myös yhteiskunnallisissa yhteyksissä, mm. hälytys- ja liikenteenseurantakeskuksissa ja vesialueiden valvonnassa. Maailmantilanteen kiristyessä sotilaallisen valvonnan ja komentotyön tarve on juuri nyt erityisen ajankohtainen.

Valvontatyö edellyttää tehokkuutta, virheettömyyttä ja vaivattomuutta sekä herpaantumatonta tarkkaavaisuutta ja nopeaa reaktiokykyä. Työympäristö nähdään käyttäjän jatkeena, jolloin ergonomian rooli on keskeinen työvälineiden ja -laitteiden integroituessa käyttäjään. Niin fyysisten laitteiden kuin virtuaalistenkin käyttöliittymien on toimittava luotettavasti ja intuitiivisesti.

Tehokkuusvaatimus ei koske ainoastaan valvomo-operaattoreiden työtä. Uuden sukupolven valvomot ovat usein mobiileja plug&play-ratkaisuja, jolloin niiden siirtäminen, käyttöönotto ja huolto on nopeaa ja vaivatonta. Ratkaisuna ovat mm. kompaktit, tehdasvalmiit valvontakeskusmoduulit – usein standardikokoisiin kontteihin toteutettuina – sekä erilaiset integroidut työpisteet.

Valvomosuunnittelu ja vaativat ammattilaisympäristöt ovat ED Designin ydinosaamista. Suunnittelemme ergonomisia, käyttäjäkeskeisiä valvomotyöpisteitä ja -tiloja sekä niihin liittyviä kalusteita, käyttöliittymiä ja tukitiloja. Uuden sukupolven ratkaisuja edustavat mm. integroidut työasemat nopean käyttöönoton Morehouse Comm7-komentokeskukseen.

Ota yhteyttä

Referenssejä

Muotoilemme tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät käyttäjien tarpeet sekä toiminta- että tunnetasolla.

Mekaniikkasuunnittelijamme hallitsevat monimutkaisten kappaleiden ja muotopintojen suunnittelun.

Suunnittelemme kokonaisvaltaisia käyttökokemuksia erilaisiin laitteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.

Protopajamme tuottaa korkealuokkaisia malleja ja prototyyppejä.