Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelu on asutun ympäristön ja sen palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua erilaisin palvelumuotoilun keinoin. Kolmivaiheisen prosessin tuloksena tuotetun materiaalin avulla luodaan perusteet ja luonnokset alueen yhteistä kehittämistä varten esimerkiksi yleissuunnitelman tai yleiskaavan muodossa.

Osallistavan yhdyskuntasuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa luodaan suunniteltavan alueen tulevaisuuskuva, jonka perusteella sitten seuraavassa vaiheessa määritellään alueen erilaisia toimintoja, tiloja ja palveluita. Kolmannessa vaiheessa keskitytään konkreettiseen alueratkaisuun, jota mallinnetaan yhdessä sekä fyysisten pienoismallien että erilaisten virtuaalisten keinojen avulla. Kaavoituksesta vastaava arkkitehti osallistuu työhön koko prosessin ajan, jolloin hänelle tarjoutuu erinomainen tilaisuus kuulla suoraan alueen asukkailta ja toimijoilta heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Prosessin tuloksena alueiden viihtyisyys ja toimivuus paranevat ja kaavaprosessi nopeutuu, kun tarpeettomien valitusten määrää saadaan vähennettyä. Esimerkki toteutetusta tilasuunnittelun projektista löytyy osoitteesta www.gb2027.fi

Toteutamme myös pienempiä kokonaisuuksia, joita voivat olla esimerkiksi käyttäjähaastattelut, maastokävelyt, asiantuntija-arviot, ideointityöpajat sekä erilaiset kaupunkitapahtumat. Koetellut menetelmämme – osallistava suunnittelu, luova kehitystyö sekä pienoismallit ja virtuaaliset mallinnukset– mahdollistavat laajojen tila-, alue- ja palvelukokonaisuuksien kehittämisen.

”Lähtökohta oli haastava, alueella on pitkään tehty kehitystyötä, mutta keskusta-alueella työ on edennyt tahmeasti, toimijoita on paljon ja kiinteistöt eri omistajilla. Asukkaiden palaute työpajoista on ollut myönteistä. Erityisesti on mainittava, että työpajojen vetäjien aktiivinen ja välitön lähestymistapa toi työhön mukaan myös nuoret ja maahanmuuttajat, joita aiemmin on ollut vaikea tavoittaa. Työpajojen pohjalta on luontevaa jatkaa sekä asemakaavatyötä että laajemmin Gammelbackan kehittämistä.”
(Eero Löytönen, Kaupunkisuunnittelupäällikkö, Porvoon kaupunki)

ED Design yhdisti voimansa ja kaupunki- ja tilasuunnittelun pioneeri Bcklight Oy:n kanssa 7.12.2017. Yhdistymisen myötä Bcklightiin vuosikymmenten aikana kertynyt osaaminen on nyt ED Designin asiakkaiden käytössä. Syntynyt ainutlaatuinen palvelukokonaisuus mahdollistaa modernien vuorovaikutteisten toimintaympäristöjen muotoilun ja suunnittelun aina yksittäisistä tuotteista kokonaisiin älykkäisiin kaupunkeihin asti. Bcklight Oy:n toimitusjohtaja, psykologi Juha Simola, siirtyi yhdistymisen myötä ED Designille kaupunkimuotoilusta vastaavaksi johtajaksi.

Ota yhteyttä

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on avainasemassa onnistuneessa suunnittelussa.

Muotoilemme tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät käyttäjien tarpeet sekä toiminta- että tunnetasolla.

Suunnittelemme kokonaisvaltaisia käyttökokemuksia erilaisiin laitteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.

Protopajamme mahdollistaa osallistavan käyttäjäkeskeisen suunnittelun.

Referenssejä