Referenssin kuvaus

Tampereen kaupunki: Amurin korttelityöpajat

Amurin korttelityöpajat vietiin läpi kahdessa eri vaiheessa ja ne toimivat syötteenä yleissuunnitelman laatimiselle. Työpajat järjestettiin Galleria Nottbeckissa Tampereella ja aiheina olivat mm. Amurin historia, identiteetti, täydennysrakentaminen, toiminta Amurissa ja asukkaiden toiveet tulevasta Amurista.

Työpajoissa oli edustus lähes kaikista suunnittelualueen eri taloyhtiöistä ja eri aiheita käytiin läpi sekä vapaasti ideoiden, erilaisten luonnoskuvien avulla ja tulevaa Amuria mallintaen. Luonnoskuvista vastasi kaupunginosan yleissuunnitelmaa laativa Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik ja niiden tarkoituksena oli esittää eri tyyppisiä mittakaavallisia vaihtoehtoja Amurin kehitykseen.

”Yhdessä toteutetut toiminnalliset ryhmätyöt Amurin korttelityöpajoissa alueen asukkaiden kanssa tuottivat hyödyllistä käyttäjätietoa alueen jatkokehittämistä varten. Työskentely oli sujuvaa, tehokasta ja hauskaakin!”
– Trevor Harris, professori, arkkitehti SAFA RIBA; Aino Raatikka, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy, Helsinki