Referenssin kuvaus

Yrityssalo: Tilasuunnittelu

Yrityssalo Oy:n osallistava tilasuunnittelu koosti yhteen tilan eri toimijoiden tulevaisuuden tarpeet ja ratkaisi useita nykyiseen tilaratkaisuun sisältäviä haasteita. Tuleva tilaratkaisu on luonteeltaan yhteisöllinen, innostava ja viihtyisä, ja erilaisia työtapoja optimaalisesti tukeva. Tila skaalautuu myös eri kokoisille ryhmille ja antaa mahdollisuuden kehittää yrityksen toimintaa entistä paremmaksi vaihtelevissa tilanteissa.

”Tarvitsimme toimitilojemme tilamallin perustaksi ratkaisun, joka mahdollisimman hyvin sekä tukee sisäistä työtämme että palvelee erilaisia asiakaskohtaamisia. ED Designin osallistava suunnittelutyö innosti mukaan, ja tekemisen kautta syntyi konkreettinen lopputulos, joka tukee edellisiä näkökulmia ja lisäksi huomioi työntekijöiden erilaiset tarpeet.” -Jyrki Moilanen, Toimitusjohtaja, Yrityssalo Oy