Ohjaamosuunnittelu

Ohjaamosuunnittelussa – kuten muissakin ammattilaisten työympäristöissä – on ensisijainen tehtävä suunnitella käyttäjälle toimiva ja tehokas työympäristö. Tärkeimpien työtehtävien sekä niihin liittyvien rutiinien ja toimintojen tulee sujua joustavasti ja mahdollisimman vähän kuormittavasti. Näkyvyys työkohteeseen ja niihin liittyviin hallintalaitteisiin, haptinen toimivuus ja luonnolliset liikeradat yhdessä oikein mitoitetun ergonomian kanssa varmistavat työtehon ja viihtyvyyden säilymisen pitkänkin työvuoron aikana.

Työhön liittyvät hallintalaitteet, näytöt ja prosessiin liittyvä informaatio pyritään esittämään käyttäjälle tutussa, helposti hahmottuvassa ja käyttäjän ajattelumalliin sopivassa muodossa. Tällöin uuden laitteen käyttöönotto ja omaksuminen tapahtuu nopeasti ja käytön aikana syntyvien virheiden mahdollisuus minimoidaan.

Joissakin tapauksissa työparin tai tiimin yhteistoiminta on oleellinen osa tehokasta työtehtävää. Ohjaamoyhteistyö, tehtävien lomittaminen ja keskinäinen kommunikointi prosessivalvonnassa, komentosillalla tai terveydenhuollossa on osa työprosessia, jota voidaan edesauttaa harkituilla suunnitteluratkaisuilla.

Nykyaikaiselta ohjaamolta odotetaan myös korkeatasoisia materiaaleja, ilmastoinnilta ja akustiikalta miellyttävää käyttöympäristöä sekä sekä mahdollisuuksien mukaan käyttäjälle itse personoitavia ratkaisuja. Ne voivat liittyä työjärjestelyyn, näyttöjen sisältöön ja asetuksiin, omiin toiminnallisiin tarpeisiin tai puhtaasti mukavuuteen. Miellyttävä työympäristö on myös tehokas ja kannustaa korkealaatuiseen toimintaan.

ED Design on erikoistunut ammattikäytössä palvelevien koneiden ja laitteiden ohjaamojen suunnitteluun jo noin neljän vuosikymmenen ajan. Ydinosaamistamme ovat myös muut ammattikäyttöön tulevat työympäristöt kuten valvomot ja prosessilaitteet sekä terveydenhuollon vaativat potilashoidon laiteympäristöt niihin liittyvine käyttöliittymäratkaisuineen.

Ota yhteyttä

Referenssejä

Suunnittelemme ergonomisia ja käyttäjäkeskeisiä valvomoita vaativiin työtehtäviin.

Mekaniikkasuunnittelijamme hallitsevat monimutkaisten kappaleiden ja muotopintojen suunnittelun.

Suunnittelemme kokonaisvaltaisia käyttökokemuksia erilaisiin laitteisiin, järjestelmiin ja palveluihin.

Protopajamme tuottaa korkealuokkaisia malleja ja prototyyppejä.